Help with employment

Допомога з працевлаштуванням


Ви щойно приїхали з України і потребуєте роботи?

Якщо ви хочете, щоб ми допомогли вам з роботою у Великій Британії або хочете обговорити потенційні можливості з роботою, напишіть нам електронного листа на адресу jobs.help@cambridge4ukraine.uk. Ми можемо запропонувати вам безкоштовні та наупередженні поради з ряду питань, включно з тим як отримати номер соціального страхування, як написати резюме, як знайти вакансії, і як підготуватись до співбесіди. Ми також можемо допомогти вам із пошуком роботи.

Список вакансій, які ми зібрали, можна знайти тут: https://tinyurl.com/cam4ukr-jobs.

Have you recently arrive and from Ukraine and need a job?

If you’d like help with finding work in the UK, or want to discuss employment possibilities, drop us an email jobs.help@cambridge4ukraine.uk. We can offer free and impartial advice on a range of topics including how to get a National Insurance number, how to write a CV, how to search for vacancies, and how to prepare for interviews. We can also assist you with finding a job.

The list of positions, which we composed, can be found here: https://tinyurl.com/cam4ukr-jobs.

Are you an employer looking for staff?

If you’d like to hear from prospective employees, our team of volunteers can put newly arrived Ukrainians in touch with you. Ukrainians coming to the UK have myriad talents and skills to offer – from caring to accountancy, catering to programming, horticulture to IT support. Email us with your requirements jobs.help@cambridge4ukraine.uk.

Ви працедавець, що шукає працівників?

Якщо ви хотіли б зв'язатись з потенційними працівникаи, наша команда волонтерів може зв'язати вас з новоприбулими українцями. Українці, які приїжджають до Великої Британії, мають безліч талантів і навичок - від догляду за людьми до бухгалтерського обліку, від обслуговування до програмування, від садівництва до ІТ-підтримки. Напишіть нам електронного листа з вашими вимогами на jobs.help@cambridge4ukraine.uk.

Services by Ukrainians in Cambridge

The list of services by Ukrainians can be found click here.

Послуги українців у Кембриджі

Перелік послуг від українців можна знайти тут.

Consultations

Консультації

Would you like to speak to one of our team members via a videocall or in person?

Every Tuesday at 5-6PM, we offer a consultation. You can book your 20 min slot by sending us an email to jobs.help@cambridge4ukraine.uk. Please put in subject of the email “Video consultation”. We will sign you up and send you a link. Please be on time.

You can also meet us in person every Saturday at 12PM at Downing Place United Reformed Church, Downing St. in Cambridge.

Хочете поговорити з одним із членів нашої команди через відеодзвінок або особисто?

Щовівторка о 17-18:00 ми надаємо консультацію. Ви можете забронювати свій 20-хвилинний слот, надіславши нам електронного листа на адресу jobs.help@cambridge4ukraine.uk. Введіть, будь ласка, тему листа «Video consultation». Ми зареєструємо вас і надішлемо вам посилання. Будь ласка, приходьте вчасно.

Ви також можете зустрітися з нами особисто щосуботи опівдні (12 година) в Downing Place United Reformed Church, Downing St. у Кембриджі.


Відкриття бізнесу (британський еквівалент ФОП)

Self-employment

Self-employment

If you are interested to open your own business in the UK, you need to consider following topics:

  • Universal Credit and Self-employment: If you are claiming Universal Credit and start to earn money through self-employment, you should discuss this with your adviser at your next appointment with the Job Centre. Your Universal Credit payment will not be stopped but may be reduced. Further information: https://www.gov.uk/government/publications/universal-credit-work-allowances/universal-credit-work-allowances

  • Register as self-employment for paying taxes: If your income is less than £1,000 per annum, you do not need to declare it. If your annual income is more than £1,000, you will need to register with HMRC and fill in a Self Assessment Tax Return form. Further information: https://www.gov.uk/log-in-file-self-assessment-tax-return

  • National Insurance: You have to pay Income Tax if you earn more than £1,042 a month on average. You will need to pay National Insurance if you earn more than £190 a week. Further information: https://www.gov.uk/income-tax-rates

  • Additional insurances such as public liability insurance or specific professional insurance: If you are self-employed and work entirely on your own, you will not need employers' liability insurance. Depending on the type of work you are doing, you may like to take out public liability insurance. Some customers may insist that you have this cover.

Please find more information also regarding potential funding here: https://www.scambs.gov.uk/business/starting-a-business/

Відкриття бізнесу

Якщо ви зацікавлені відкрити власний бізнес у Великобританії, вам необхідно розглянути наступні теми:

  • Універсальний кредит і самозайнятість: якщо ви претендуєте на універсальний кредит і починаєте заробляти гроші через самозайнятість, вам слід обговорити це зі своїм радником під час наступної зустрічі з центром зайнятості. Ваш платіж Universal Credit не буде зупинено, але може бути зменшено. Додаткова інформація: https://www.gov.uk/government/publications/universal-credit-work-allowances/universal-credit-work-allowances

  • Зареєструйтесь як самозайнята особа для сплати податків: якщо ваш дохід менше 1000 фунтів стерлінгів на рік, вам не потрібно його декларувати. Якщо ваш річний дохід перевищує 1000 фунтів стерлінгів, вам потрібно буде зареєструватися в HMRC і заповнити форму самостійної податкової декларації. Додаткова інформація: https://www.gov.uk/log-in-file-self-assessment-tax-return

  • Національне страхування: Ви повинні сплачувати податок на прибуток, якщо в середньому заробляєте понад £1042 на місяць. Якщо ви заробляєте понад 190 фунтів стерлінгів на тиждень, вам доведеться сплачувати національне страхування. Додаткова інформація: https://www.gov.uk/income-tax-rates

  • Додаткове страхування, таке як страхування цивільної відповідальності або спеціальне професійне страхування: якщо ви є самозайнятим і працюєте повністю самостійно, вам не знадобиться страхування відповідальності роботодавця. Залежно від типу роботи, яку ви виконуєте, ви можете застрахувати громадянську відповідальність. Деякі клієнти можуть наполягати, щоб у вас був цей чохол.

Будь ласка, знайдіть більше інформації щодо потенційного фінансування тут: https://www.scambs.gov.uk/business/starting-a-business/